เวลาไม่เคยรอท่าน จงใช้มันให้คุ้ม เพราะเราไม่เคยรู้ว่า "โอกาศที่มีนั้นจะหลุดมือเราไปเมื่อไร"

เลือกเวลาละหมาด

เผยแพร่โดย Muslimthai.com

ท่านจงรักษาละหมาด แท้จริงละมาดนั้นสามารถรักษาและช่วยท่าน ทั้งโลกนี้และโลกหน้า